houten brug 15 meter

Discussie: het beste materiaal voor duurzame brug

Groot Lemmer steunt als materiaal onafhankelijke bruggenbouwer de discussie over wat het beste materiaal is om een duurzame brug van te kunnen bouwen. Gemeenten kiezen vaak vanuit het oogpunt van duurzaamheid voor composiet. Waar dan geen rekening mee wordt gehouden is het feit dat deze keuze meer gevolgen heeft voor het milieu. Gecertificeerd FSC tropisch hardhout daarentegen zorgt ervoor dat tropisch bos beschermd wordt voor ontbossing. Uit onderzoek blijkt dat de komende 15 jaar een groot deel van de 25.000 fietsbruggen, waarvan 10,000 in hout uitgevoerd, worden vervangen of gerenoveerd. Voor gemeenten de kans voor een verantwoorde milieukeuze. 

Gemeenten laten duurzame mogelijkheden liggen

verpakken per sectieAfgelopen december verscheen in het blad Land & Water een artikel van Mark Kemna met als titel “Gemeenten missen duurzame kansen”. In dit artikel meldt hij dat gemeenten de komende jaren materiaalkeuzes moeten maken voor met name de 10.000 fietsbruggen die vervanging en of  gerenoveerd moeten worden.

Groot Lemmer is het met de schrijver eens dat de milieubelasting van houten bruggen kleiner is dan die van composiet. Er moet een weloverwogen beslissing worden gemaakt die past in het beleid van de verschillende gemeenten. In het artikel wordt een houten – Azobé FSC 100% – fietsbrug getoond die door Groot Lemmer is vervaardigd. Met meer dan 90 jaar ervaring in het vervaardigen van houten bruggen zijn wij de perfecte gesprekspartner om mee te denken in de uiteindelijke oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frido Frowijn.

Het betreffende artikel kan hier gedownload worden.

BACK