Engineers

Uw partner in de bouw

Groot Engineers: van advies tot oplevering en onderhoud

Groot Engineers is een belangrijke spil in het totaalconcept van Groot Lemmer. Het in 1972 opgerichte ingenieursbureau neemt namelijk niet alleen de advisering van klanten, de engineering en projectbegeleiding voor haar rekening. Het bureau is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe en het aanpassen van bestaande producten. Als ook de introductie van nieuwe materialen en technieken. Onze adviseurs en ingenieurs hebben de kennis en ervaring in huis om klanten op maat te kunnen bedienen. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van uw behoefte en natuurlijk de opdracht.

 Advies

Op basis van uw programma van eisen, wensen en een aantal gesprekken, zal Groot Engineers u eerst adviseren bij de keuze van het type brug. Daarbij spelen tal van factoren een rol. Variërend van het toekomstig gebruik, de overspanning en bodemsamenstelling tot het karakter van de directe omgeving en natuurlijk het budget. De types die in aanmerking komen worden u – aan de hand van een tekening of indien gewenst een 3 dimensionale impressie – gepresenteerd.

 Bodemonderzoek

Tijdens de advies en voorbereidingsfase, zal Groot Engineers met u afstemmen of het nodig is om op locatie een bodemonderzoek (sondering/boring) te doen. Indien dat het geval is kan het ingenieursbureau dat voor u (laten)uitvoeren inclusief een funderingsadvies.

 Offerte op maat

Het adviestraject wordt afgesloten met een offerte waarin alle noodzakelijke werkzaamheden nauwkeurig worden omschreven en voorzien van een prijs. Inclusief een specificatie van het (eventuele) meer- of minderwerk en de bijbehorende planning.

Engineering

De offerte vormt de basis voor het verdere reken- en tekenwerk. De engineering wordt met behulp van zeer geavanceerde reken- en tekenprogrammatuur gedaan. Uiteindelijk resultaat is een tot in de kleinste details ontworpen brug die van alle kanten (driedimensionaal) kan worden bekeken en in kleine parten kan worden verdeeld en getekend.

Onderhoudsadvies

Groot Engineers kan uw bestaande constructies inspecteren en een advies geven over de eventueel te nemen maatregelen, alsmede een onderhoudsadvies.

Groot Engineers; overige diensten

De ervaring en expertise van Groot Consultants wordt ook ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe brugtypes of constructies waarin andere materialen worden gebruikt, dan wel verwerkt. Waar nodig of gevraagd, werken de ingenieurs bij het ontwerpen van nieuwe modellen nauw samen met (industriële) vormgevers en/of architecten.

Vanzelfsprekend speelt Groot Engineers een belangrijke rol in de ontwikkeling,  en engineering van de andere constructies, waaronder sluisdeuren, beschoeiingen en niet te vergeten het op maat ontwerpen en installeren van galerijen, veranda’s balkons en steigers Ook hiervoor geldt dat Groot Engineers niet alleen het denk-, reken- en tekenwerk voor haar rekening neemt, maar desgewenst ook de hele projectorganisatie en projectbegeleiding.

logo-mocs

Samenwerkingsovereenkomst met MOCS

Behalve de overname van FWD Bridges heeft GROOTLEMMER ook een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten met moederbedrijf MOCS, op het gebied van engineering van bijzondere in composiet uit te voeren bruggen. MOCS is een jong en vooruitstrevend bedrijf, gestart als spin-off van de TU Delft. Het kantoor is gevestigd bij Yes!Delft en de productie bij het RDM InnovationDock. Hiermee zijn MOCS en FWD stevig geworteld in de regio Delft en Rotterdam. Meer info www.Mocs.nl

BACK