Bruggen bestaan in velerlei soorten en maten. De gewenste constructie van bruggen is geheel afhankelijk van het exacte gebruiksdoel van de brug. Zo kunnen bruggen enkel bestemd zijn voor voetgangers, maar ook dienen om zwaar vracht- en treinverkeer te dragen. Ook het formaat van bruggen is zeer bepalend voor de constructiemogelijkheden. GrootLemmer heeft decennialange ervaring op het gebied van grond-, weg- en waterbouw en kan u bij uitstek adviseren en informeren over ontwerp, constructie en realisatie van bruggen. Samen met u bepalen we aan welke eisen de brug dient te voldoen en welke constructiemethode zich hiervoor het beste leent. GrootLemmer kan u dus niet alleen helpen bij de realisatie van bruggen, maar bij het totale traject; van ontwerp tot onderhoud.

Liggerbruggen bestaan uit 2 typen.

Type 1 liggerbrug-type-1Dit type 1 brug kenmerkt zich door de relatief eenvoudige opbouw, bestaande uit fundering, liggers, dek en leuningen waarbij voor deze onderdelen een keuze kan worden gemaakt uit verschillende materialen. De maximale overspanningen variëren van 9 m voor liggers van massief gezaagd hout tot 25 m voor liggers uitgevoerd in staal. Als meerveldsbrug uitgevoerd (twee of meer aaneengesloten secties) kan uiteraard een onbeperkte lengte worden gerealiseerd. Type 2 liggerbrug-type-2Bruggen van het type 2 zijn bruggen met zogenaamde samengestelde hardhouten liggers. Deze liggers zijn opgebouwd uit lagen welke onderling zijn verbonden met stalen stiften. Hierdoor zijn grote lengten te realiseren en kunnen d.m.v. buigtechnieken verschillende vormen worden gerealiseerd. Voor de materialen van de overige onderdelen kan een keuze kan worden gemaakt uit verschillende materialen.

blokkenbrugBlokkenbrug

De specifieke vormgeving geeft de blokkenbrug een robuust uiterlijk die in veel bestaande situaties prima kan worden toegepast. Door de integratie van leuning en ligger wordt een maximale doorvaart-/doorrijhoogte bereikt. De keuze voor deze bruggen wordt dan ook vooral bepaald het karakter van de directe omgeving.

sandwichbrug

Sandwichbrug

De sandwichbrug is door zijn slanke constructie bij uitstek geschikt als voetgangersbrug. Bij dit type is een sterke kromming van de liggers mogelijk waardoor het typisch Hollandse boogbruggetje wordt verkregen. Deze brug wordt veel toegepast in een stedelijke omgeving en parkachtige gebieden.

boogbrug

Boogbrug

Boogbruggen worden veelal gebouwd om verkeers- en waterwegen te overspannen. Boogbruggen zijn geschikt voor gebruik door voetgangers, fietsers en ander licht verkeer. Boogbruggen bestaan in verschillende uitvoeringen. De boog van een boogbrug kan zich zowel aan de onderkant van het wegdek als aan de bovenkant van het wegdek bevinden. Bij een boogbrug met trekband bevindt de boog zich doorgaans boven het wegdek. Deze variant wordt voornamelijk gebruikt voor grotere overspanningen. Daarnaast kent men ook de zuivere boogbrug. Dit is een boogbrug waarbij de boog over het algemeen onder het wegdek is gesitueerd.

vakwerkbrugVakwerkbrug

De Vakwerkbruggen ontlenen hun dragend vermogen aan een zogenaamd vakwerk. Een vakwerk is een constructie van vormvaste stalen driehoeken, waaraan de vakwerkbrug haar stevigheid ontleent. Vakwerken worden aan beide zijden van het brugdek verankerd; meestal onder het wegdek, maar soms ook boven het wegdek. Groot Lemmer specialiseert zich met name in vakwerkliggerbruggen, maar verwerkt vakwerken desgewenst ook  in tuibrug- en hangbrugconstructies. Vakwerken komen zelfs terug in sommige van Groot Lemmers ophaalbruggen.

tuibrugHang- en Tuibrug

Een tuibrug ontwerpen en realiseren is een vak apart. De rijvloerconstructie van een tuibrug ligt namelijk niet op verankerde liggers, maar zowel liggers als dek zijn met zogenaamde tuien opgehangen aan één of meerdere pylonen. Kort door de bocht zijn tuien dikke, schuin lopende stalen kabels. Een tuibrug wordt daarom ook wel kabelbrug genoemd. Groot Lemmer is expert op het gebied van tuibruggen en heeft er al vele op zijn naam staan, zowel in binnen- als buitenland.

ophaalbrugOphaalbrug

Ophaalbruggen behoren tot de meest vernuftige en karakteristieke weg- en waterbouwwerken ter wereld. Een optimaal gerealiseerde ophaalbrug sluit niet alleen naadloos aan op de gebruiksdoeleinden, maar zeker ook op de omgeving. Groot Lemmer specialiseert zich in ophaalbruggen en is dan ook expert op het gebied van ontwerp, engineering, plaatsing, montage en onderhoud van ophaalbruggen. Alles is mogelijk. Van mechanische tot automatische bediening en van hout en staal tot kunststof en beton.

Neem contact op
BACK